Website Builder

        จังหวัดพังงา เปิดรับลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันแรก

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ให้ส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกับส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและสังคม จังหวัดพังงา ได้เปิดจุดรับลงทะเบียน “Bike อุ่นไอรัก” ณ ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา มีประชาชนผู้ที่สนใจ และส่วนราชการต่าง ๆ ได้ทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ขอเชิญชาวจังหวัดพังงาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยสมัครลงทะเบียนที่ได้ด้วยตนเองที่เว็ปไซต์จังหวัดพังงา www.phangnga.go.th www.bikeunairak2018.com หรือสมัครได้ที่ ศูนย์ราชการจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป