Web Builder

จังหวัดพังงา

ผู้เยี่ยมชม

website counter

กำหนดการ

Card image cap
การจำหน่ายกระบอกน้ำ
ไปดูกัน..
Card image cap
กำหนดการ
ไปดูกัน..
Card image cap
กระบอกน้ำปั่นจักรยาน
ไปดูกัน..

กิจกรรมระหว่างทาง

Card image cap
กิจกรรมที่ 1

การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่)

ไปดูกัน..
Card image cap
กิจกรรมที่ 2

การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ณ สะพานบริรักษ์ภูธ

ไปดูกัน..

ข่าวสาร

Card image cap
ป้ายประชาสัมพันธ์1
ไปดูกัน..
Card image cap
แบบเสื้อพระราชทาน
ไปดูกัน..
Card image cap
บรรยากาศการรับสมัคร
ไปดูกัน..

แผนที่:เส้นทางปั่น

ภาพกิจกรรม