jumreun

 นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 
      chote3       rongsri
      นายบุญเติม  เรณุมาศ         นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ
       รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา         รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

    ya1 
    นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ์
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

            niramit 
                 นายนิรมิตร ถิรสัตยวงศ์
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา

 

 บุคลากรกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
             
พเจษ  พกย     พสม
 นายเจษฎา  ไชยพงษ์  ว่าที่ร้อยตรีอธิพงษ์  วรุดมสุธี         นางสาวภัทรพร  ตันกุล     

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    นิติกรปฏิบัติการ

 

  พอฐ         พกลวย
   นายปัญญาพล  ผะสารพันธ์        นางเตือนใจ  ภูมิรักษ์    
    เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน     เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน

 

  สนสา    ใหม พตน   icon
    นางสาวสุนิสา  ศรีนวลขาว         นางสาวจิตสุภา  อุไร         นางสาวสร้อยสาลี  เพ็ชรสงค์             นางสาวอังคณา  ช่วงลาภ  

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

 นักจัดการงานทั่วไป

  นักจัดการงานทั่วไป 

 1

 

2 

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย.2562

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา