อำเภอตะกั่วป่า

อำเภอตะกั่วป่า (0)

"เมืองประวัติศาสตร์ พระศรีบรมธาตุโบราณ
ตระการทิวทัศน์  หลายวัดศักดิ์สิทธิ์
ทั่วทิศไมตรี  รสดีของกิน ถือศีลทรงธรรม"

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา