Items filtered by date: วันอังคาร, 26 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ (25 เม.ย. 65 )นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ บริเวณท่าเรือบ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา โดยมีนายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมีจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือทำความสะอาดเก็บขยะริมทะเล กวาดเศษใบไม้ริมฝั่งถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ ซึ่งท่าเรือบ้านท่าด่านถือเป็นจุดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมลงเรือเพื่อไปเที่ยวชมความงามของอ่าวพังงาเป็นจำนวนมาก จึงต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้มีความสวยงาม มีภูมิทัศน์ที่น่ามอง

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (25 เม.ย. 65) ที่ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อถกเรื่องปัญหาที่พบจากการตัดถนนสายเพชรเกษม 4 ช่องจราจรใหม่และจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ที่พบ คือ บางช่วงของถนนนั้นไม่เหมาะกับสภาพของพื้นที่ เช่น มีเนินสูง มีทางร่วมแยก มีจุดกลับรถ จุดอับสายตา ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนตามมาหากไม่ได้รับการแก้ไข จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ออกสำรวจปัญหา เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบถนนสายหลักให้เข้ามาวางมาตรการระยะยาวในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามจุดเสี่ยงต่างๆ เช่นทางแยก ทางโค้ง ทางข้าม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของจังหวัดพังงา ปรากฏข้อมูลว่า การเกิดอุบัติส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนนเส้นทางหลักที่อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนเส้นทางสายเพชรเกษม (ช่วงเขาหลัก - ตะกั่วป่า) ที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (25 เม.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 / 2565 ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ซึ่งมีวาระที่ต้องเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ เช่น สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมที่สำคัญ, สถานการณ์ภายในจังหวัดสรุปผลการบริหารเงินลงทุน กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565, การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม การแก้ไขกฎหมาย รวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, รายงานผลการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40, การสร้างเครือข่าย "บวร" บ้าน/วัดโรงเรียน/โรงงาน, และรายงานผลการเร่งรัดหนี้และติดตามหนี้ค้างชำระเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ จำนวน 1 ราย

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (25 เม.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา มีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางกรัก และป่าเขาบางใหญ่ ทั้งนี้ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2016/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขา  บางกรัก และป่าเขาบางใหญ่ ท้องที่ตำบลเหล ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง และตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ 605-1-91 ไร่ จัดที่ดินได้จำนวน 122 ราย 130 แปลง จึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาในวันนี้

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (25 เม.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ที่ได้ทำการออกรางวัลไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ณ เวทีกาชาด ในงานเมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา

โดยรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น เอ็กแพนเดอร์ มี 1 รางวัล หมายเลขที่ออกได้แก่ 01766 ผู้โชคดีถูกรางวัลคือ นางสาวชนิกานต์ หัสนีย์ ชาวจังหวัดพังงา

รางวัลที่ 2 เป็นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ซีซี มี 3 รางวัล หมายเลขที่ออกได้แก่ 25897, 12070, 17485 ผู้โชคดีถูกรางวัลคือ นายอนุสร และเยาะ นางอุบล พรหมพงศ์ และนายฉัตรชัย ระวังงาน ชาวจังหวัดพังงา

รางวัลที่ 3 เป็นสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มี 4 รางวัล หมายเลขที่ออกได้แก่ 00023, 10789, 06559, 05723 ผู้โชคดีถูกรางวัลคือ นายสุภัทร เรืองศรี นายอัครินทร์ อรินพ่าย นางสาวชุลีพร ฐิติสิทธิกร และนางสาวศิริวรรณ แสงแก้ว เป็นชาวจังหวัดพังงา

สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลที่ 3 เป็นโทรทัศน์สีขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว มี 10 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 2 ตัวเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้า มี 300 รางวัล ให้นำสลากพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับของรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นี้ ในวันและเวลาราชการ

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่(25 เมษายน 2565) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจรัฐวิสากิจ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ.2098 ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ในวันที่ 18 มกราคม 2135 ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้ชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 ล่วงมาแล้วถึง 417 ปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการร่วมจัดรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย

Published in พังงาNEWs