วันพุธ, 26 มกราคม 2565 14:56

จังหวัดพังงา ประชุมพิจารณาการบริหารงานบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันนี้ (26 ม.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การลาออกของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามการกิจ, การโอน การรับโอน, และร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ฉบับ