วันพุธ, 26 มกราคม 2565 14:50

จังหวัดพังงา พิจารณาการบริหารงานบุคลากรสังกัด อบจ.พังงา

วันนี้ (26 ม.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ได้จัดประชุม เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เช่น การรับโอนพนักงานเทศบาลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาอกจากราชการ, การจัดจ้างบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา, และการออกประกาศ ก.จ.จ.พังงา จำนวน 1 ฉบับ