วันจันทร์, 24 มกราคม 2565 14:30

จังหวัดพังงา ติดตามสถานการณ์การควบคุมและป้องกันโควิด-19

วันนี้ (24 ม.ค. 65) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ได้ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกับมาตรการควบคุมและป้องกันในทุกพื้นที่ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คณะกรรมการฯ นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง.) ได้รายงานสรุปสถานการณ์ของระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2565 รวมผู้ป่วยสะสมในจังหวัด จำนวน 1,570 ราย -รักษาหายแล้ว 1,048 ราย -กำลังรักษา  521 ราย -เสียชีวิต 1 ราย และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 95 ราย รวมทั้งรายงานการให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ในทุกพื้นที่, นำเสนอแผนบริหารจัดการการฉีดวัคซีนในเด็กอายุระหว่าง 5-11 ขวบ, และการปรับมาตรการในพื้นที่นำร่องจังหวัดท่องเที่ยว ทั้งนี้ ยังต้องให้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยด้วยมาตรการเช่นเดิม รวมไปถึงมาตรการที่เพิ่มเข้ามาคือ “พังงาเราช่วยกัน” ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA ได้แก่ V การรับวัคซีน U ป้องกันตนเองตลอดเวลา C COVID Free Setting ร้านค้า สถานประกอบการใช้มาตรการพื้นที่ปลอดโควิด-19 และ A ตรวจ ATK กรณีที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/850-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-19#sigProGalleriad64a1551fc