วันจันทร์, 24 มกราคม 2565 10:26

​ นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์​ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร​ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอเกาะยาว

นายจำเริญ​ ทิพญพงศ์ธาดา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ มอบหมายให้​ นายเถลิงศักดิ์​ นุชประหาร​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ ให้การต้อนรับ​ นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์​ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร​ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอเกาะยาว ณ อ่างเก็บน้ำหินกอง ตำบลเกาะยาวใหญ่ โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองในบ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 และโครงการขยายสระเก็บน้ำพรุโต๊ะหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวกิตติยา สุปันตี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้วย

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/847-%E2%80%8B-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E2%80%8B-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E2%80%8B-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7#sigProGalleria3c7eab38aa