วันจันทร์, 24 มกราคม 2565 10:17

จังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2565

จังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2565 ร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด เพื่อให้เกิดการประสานงานบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจร่วมกับหน่วยงานภาคีและองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดอย่างมีเอกภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting