วันจันทร์, 24 มกราคม 2565 10:13

นางกันตวรรณ ตันเถียร​ กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร​ ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ​ ทิพญพงศ์ธาดา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ มอบหมายให้​ นายเถลิงศักดิ์​ นุชประหาร​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ กล่าวต้อนรับ​ นางกันตวรรณ ตันเถียร​ กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร​ ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”ณ หนำนาทอน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมี​ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพังงา หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมสัมมนา​ แสดงความคิดเห็น​และข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่อำเภอเกาะยาวไปสู่ความยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้มอบพันธุ์หอยชักตีน ให้กับชุมชนองค์กรประมงท้องถิ่น เพื่อนำไปปล่อยขยายพันธุ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/843-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E2%80%8B-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E2%80%8B-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E2%80%9C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E2%80%9D#sigProGalleria94ba398464