วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 20:40

จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1

จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1
วันนี้ (17 ม.ค. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดินตามแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดพังงา เป้าหมาย 140,885 แปลง ให้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้