วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 12:49

จังหวัดพังงาบูรณาการกับทุกภาคส่วนจัดงานเกษตรแฟร์ ดีเดย์วันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จังหวัดพังงา บูรณาการกับทุกภาคส่วนจัดงานเกษตรแฟร์ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนมีที่จำหน่ายสินค้า ดีเดย์เปิดงานในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วันนี้ (๑๓ ม.ค.๖๕) ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบให้นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดงานเกษตรแฟร์ โดยจังหวัดพังงา ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภค-บริโภค ให้กับเกษตรกร สถาบันการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในจังหวัดพังงา มีที่จำหน่ายสินค้า เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของดีของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า การบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สำหรับสถานที่จัดงานกำหนดจัดที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา (บริเวณริมคลองพังงา) โดยจะจัดพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก ส่วนงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. จากนั้นจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีของจังหวัดพังงา สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม อาหารประจำถิ่น การประกวดสินค้าเกษตร การแสดงของเด็กนักเรียนและศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวและประชาชนรู้จักสินค้าเกษตรที่โดดเด่นและมีคุณภาพของจังหวัดพังงา

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/828-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProGalleria31b603204a