วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 12:18

ศูนย์การเรียนรู้ ทรัพย์ในดิน พลิกชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอคุระบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอคุระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ศูนย์การเรียนรู้ ทรัพย์ในดิน พลิกชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ในกิจกรรมอบรมการปลูกบอนสี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ณ ศูนย์เรียนรู้บอนสีคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่