Items filtered by date: วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ (24 พ.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครั้งที่1/2565 โดยมีนายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือนอยู่ด้วย การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Published in พังงาNEWs