Items filtered by date: วันศุกร์, 15 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ (13 เมษายน 65) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และประชาชน ร่วมไหว้พระรับศีลรับพรจากพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) พร้อมได้กล่าวอวยพรประชาชน และร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย และวันที่ 13 เมษายน ถือเป็นวันผู้สูงอายุด้วย
ประเพณีวันสงกรานต์นั้นชาวบ้านต่างมีกิจกรรมเสริมสิริมงคลต่างๆ ด้วยการทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจึงได้งดกิจกรรมเล่นน้ำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (12 เม.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพังงาและคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 / 2565 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อทราบการดำเนินโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดพังงา และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (โดยอาศัยความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551)จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ), มาตรการส่งเสริมสถานประกอบการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้า ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551, และแผนบูรณาการด้านการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดพังงา โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯอย่างเข้มงวด ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะเวลาที่กำหนดไว้คือ ช่วงเวลา 11.00น.-14.00น. และช่วงเวลา 17.00น.-24.00น. งดจำหน่ายในวันสำคัญทางศาสนา พร้อมทั้งการควบคุมการจำหน่าย การดื่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (12 เม.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายแพทย์วิเศษ กำลัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา นายนันท์ สังค์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือถึงสภาวะจิตใจของเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มเกิดความเครียดสะสม มีความวิตกกังวลต่างๆ เนื่องจากปัญหาหลักของครอบครัว คือ การมีภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่สมดุลกับรายได้ ซึ่งหากไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องอาจทำให้เด็กกลายเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรัง ขาดความมั่นใจในตัวเอง และส่งผลกระทบกับการศึกษาของเด็กได้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมกับหลายฝ่าย ได้ร่วมกันสอบถามถึงสาเหตุของปัญหากับผู้เป็นมารดาของเด็ก เพื่อวิเคราะห์และประเมินหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้ให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องและร่วมกันหาทางออกให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตได้

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (12 เม.ย. 65) ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา จังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม และผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลไปยังนายอำเภอกับส่วนราชการระดับพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อติดตามมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับประชาชน โดยพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละอำเภอได้รณรงค์ความสำคัญของการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นมาอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้ารับการฉีดไปแล้วทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 46.71 พร้อมกับเตรียมรับสถานการณ์ เช่น แผนการจัดการ เตียงสนาม เครื่องมืออุปกรณ์ ยา และบุคลากร ภายหลังจากเทศกาลสงกรานต์เสร็จสิ้นซึ่งคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากการเดินทาง การจัดกิจกรรมงานประเพณี หรือการรวมกลุ่มในครอบครัว

Published in พังงาNEWs