010365

covid1

 command

 280765 1

 Capture  
 Capture 1  เอกสาร 95 7


ทองเทยวชมชน1

3

 มาราธอน2022

 

พังงาNews

ศูนย์การเรียนรู้ ทรัพย์ในดิน พลิกชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอคุระบุ...

ศูนย์การเรียนรู้  ทรัพย์ในดิน  พลิกชีวิต  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอคุระบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอคุระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ศูนย์การเรียนรู้ ทรัพย์ในดิน พลิกชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ในกิจกรรมอบรมการปลูกบอนสี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึ...

จังหวัดพังงาระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพมังคุด

จังหวัดพังงาระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพมังคุด

วันที่ 14 มกราคม 2565 จังหวัดพังงา โดยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมกับเกษตรจังหวัดพังงา ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด อำเภอกะปง ร่วมระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมังคุด จังหวัดพังงา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำ...

เกษตรกรพังงารุ่นใหม่ผู้เดินตามรอยของพ่อหลวงจนประสบความสำเร็จ

เกษตรกรพังงารุ่นใหม่ผู้เดินตามรอยของพ่อหลวงจนประสบความสำเร็จ

เกษตรกรพังงารุ่นใหม่ผู้เดินตามรอยของพ่อหลวงจนประสบความสำเร็จ นำเนื้อที่ 4 ไร่ สร้างสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงท่องเที่ยวและจุดเช็คอิน เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าชมสร้างรายได้ให้ครอบครัวนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแ...

จังหวัดพังงาบูรณาการกับทุกภาคส่วนจัดงานเกษตรแฟร์ ดีเดย์วันแห่งความรัก...

จังหวัดพังงาบูรณาการกับทุกภาคส่วนจัดงานเกษตรแฟร์ ดีเดย์วันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จังหวัดพังงา บูรณาการกับทุกภาคส่วนจัดงานเกษตรแฟร์ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนมีที่จำหน่ายสินค้า ดีเดย์เปิดงานในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันนี้ (๑๓ ม.ค.๖๕) ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบให้นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร...

จังหวัดพังงา จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ "วันพ่อขุนรามคำแหงมห...

จังหวัดพังงา จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

วันนี้ (17 ม.ค. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2565 พร้อมนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปก...

ตรวจเยี่ยมแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ กำลังพลทหารเรือจากฐานทัพเรือพังงา...

ตรวจเยี่ยมแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ กำลังพลทหารเรือจากฐานทัพเรือพังงา ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนาม

วันนี้ (17 ม.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบให้นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ กำลังพลทหารเรือจากฐานทัพเรือพังงา ที่ปฏิบัติหน้า...

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพี่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด...

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพี่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

จังหวัดพังงา ติดตามสถานการณ์การควบคุมและป้องกันโควิด 19 วันนี้ (17 ม.ค. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพี่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกับมาตรการป้องกันและควบคุมในพื้นที่ ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ไปทุกอำเภอ โดย...

จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจ...

จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1

จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1วันนี้ (17 ม.ค. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื...

ภาครัฐร่วมเอกชนเตรียมเดินหน้าให้พังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ภาครัฐร่วมเอกชนเตรียมเดินหน้าให้พังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ภาครัฐร่วมเอกชนเตรียมเดินหน้าให้พังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวันนี้ (17 ม.ค. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ร่วมประชุมหารือการระดมความคิดเห็นการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามันฯ ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจั...

จังหวัดพังงาค้นหารูปแบบอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เตรียมถักทอเป็...

จังหวัดพังงาค้นหารูปแบบอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เตรียมถักทอเป็นลายผ้าประจำจังหวัด

จังหวัดพังงาค้นหารูปแบบอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เตรียมถักทอเป็นลายผ้าประจำจังหวัด วันนี้ (18 ม.ค.65) นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานค้นหาลายผ้าประจำจังหวัดพังงา...

ประชุมหารือร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา

ประชุมหารือร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา

วันนี้ (18 ม.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้คอนเฟอร์เรนซ์ร่วมประชุมหารือร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 กับส่วนราชการและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีประเด็นเพื่อรับทราบ เช่น การประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือ...

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม...

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด คืนความสะอาดให้ทะเลเมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังง...

นางกันตวรรณ ตันเถียร​ กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสห...

นางกันตวรรณ ตันเถียร​ กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  สภาผู้แทนราษฎร​  ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ​ ทิพญพงศ์ธาดา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ มอบหมายให้​ นายเถลิงศักดิ์​ นุชประหาร​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ กล่าวต้อนรับ​ นางกันตวรรณ ตันเถียร​ กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร​ ในโอกาสมาเป็นปร...

จังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ปีงบประ...

จังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2565

จังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2565 ร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรคในก...

จังหวัดพังาน้อมนำแนวพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักในจวนผู้ว่าเป็...

จังหวัดพังาน้อมนำแนวพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักในจวนผู้ว่าเป็นแบบอย่างการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

จังหวัดพังงาจัดกิจกรรม “จวนผู้ว่า มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน สุขจัง@พังงา” ภายใต้โครงการ " พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยในวันนี้นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร...

จังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง พบปะเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด เน้...

จังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง พบปะเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด เน้นการพัฒนาคุณภาพมังคุดผลสด

จังหวัดพังงา นำโดยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พบปะเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด โดยมีนายวีระ สังข์ทอง เกษตรอำเภอกะปง ให้การต้อนรับ เพ...

​ นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์​ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและ...

​ นางกันตวรรณ ตันเถียร  กุลจรรยาวิวัฒน์​ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร​ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอเกาะยาว

นายจำเริญ​ ทิพญพงศ์ธาดา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ มอบหมายให้​ นายเถลิงศักดิ์​ นุชประหาร​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ ให้การต้อนรับ​ นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์​ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร​ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อศึกษาดูงานเกี่...

จังหวัดพังงา กำหนดจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเพิ่...

จังหวัดพังงา กำหนดจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเพิ่มจำนวนเต่าทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด

 วันนี้ (๒๔ ม.ค.๖๔) ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบการจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการอนุรักษ์เต่าทะเล และนิทรรศการของส...

จังหวัดพังงา ติดตามสถานการณ์การควบคุมและป้องกันโควิด-19

จังหวัดพังงา ติดตามสถานการณ์การควบคุมและป้องกันโควิด-19

วันนี้ (24 ม.ค. 65) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ได้ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกับมาตรการควบคุมและป้องกันในทุกพื้นที่ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหา...

สช. ลงพื้นที่พังงา รับฟังคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็น...

สช. ลงพื้นที่พังงา รับฟังคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการปฏิรูประบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 ที่ห้องรับรองเจ้าเมือง ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งช...

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการใช้ประ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ประชุมกับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการถ่ายโอนโครงการฯให้กับองค์กรปก...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเ...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2565  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ กำลังพลทหารเรือจากฐานทัพเรือพังงา ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนา...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปั...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ประธานการประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวั...

จังหวัดพังงา ประชุม กรอ. รับฟังปัญหาและอุปสรรคผังเมืองรวมพังงา

จังหวัดพังงา ประชุม กรอ. รับฟังปัญหาและอุปสรรคผังเมืองรวมพังงา

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา (กรอ. จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักผังประเทศและผังภาค ส่ว...

คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการฯ ค...

คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565 ที่ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีวาระที่ต้องพิจารณา เช่น สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและก...

พังงา แถลงเตรียมพร้อมจัดงานห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ประจำป...

พังงา แถลงเตรียมพร้อมจัดงานห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่  25 ม.ค.2565  พระปลัดจักริน สีลปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทับปุด นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา นายเสรี ศรีภากร ประธานสภา อบจ.พังงา และนายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอทับปุด ร่วมแถลงเตรียมความพร้อมจัดงานห่ม...

จังหวัดพังงา พิจารณาการบริหารงานบุคลากรสังกัด อบจ.พังงา

จังหวัดพังงา  พิจารณาการบริหารงานบุคลากรสังกัด อบจ.พังงา

วันนี้ (26 ม.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ได้จัดประชุม เพื่อร่วมพิ...

จังหวัดพังงา ประชุมพิจารณาการบริหารงานบุคลากรในสังกัดเทศบาล

จังหวัดพังงา ประชุมพิจารณาการบริหารงานบุคลากรในสังกัดเทศบาล

วันนี้ (26 ม.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ, การบรรจุแต่...

จังหวัดพังงา ประชุมพิจารณาการบริหารงานบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน...

จังหวัดพังงา ประชุมพิจารณาการบริหารงานบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันนี้ (26 ม.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การลาออกของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามการกิจ, การโอน การรับโอน, และร่างประ...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการประจำปี ๒๕๖๕...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการประจำปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า นายนพดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ร่ว...

« »

หนังสือแจ้งเวียนล่าสุด

1 
 

 

Pin It