ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
17 ส.ค. 65
10:00 - 00:00
ประธานเปิดงานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา
-
สวนพฤกษศาสตร์ ต.นบปริง อ.เมือง พง.
สวนพฤกษศาสตร์ ต.นบปริง อ.เมือง พง. ทสจ.พง.076-481033 ชุดสุภาพ
17 ส.ค. 65
13:00 - 00:00
ประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
-
ห้องประชุมเหมืองแร่ ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา
ห้องประชุมเหมืองแร่ ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา พช.จ.พง./089-7243542 ชุดสุภาพ
17 ส.ค. 65
14:30 - 00:00
ประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ
-
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา พช.จ.พง./089-7243542 ชุดสุภาพ
 นายบุญเติม เรณุมาศ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
17 ส.ค. 65
08:30 - 00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม) ชุดสุภาพ
 นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
17 ส.ค. 65
13:30 - 00:00
ร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมงานการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project (ผวจ.มอบ)
-
ณ โรงแรมเกรซแลนด์ เขาหลัก บีชรีสอร์ต ต.บางม่วง
ณ โรงแรมเกรซแลนด์ เขาหลัก บีชรีสอร์ต ต.บางม่วง วิทยาลัยเทคนิคพังงา ชุดสุภาพ
 นายพจน์ หรูวรนันท์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
17 ส.ค. 65
08:30 - 00:00
(ผวจ.มอบ) การดำเนินกิจกรรมการจัดทำคำของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้า "มังคุคทิพย์พังงา"
-
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา /076 481 743 ชุดสุภาพ
17 ส.ค. 65
09:00 - 00:00
ร่วมงานปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้เขตร้อนชื้นภาคใต้เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา
-
ณ พื้นที่จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ (ภาคใต้) ต.นบปริง อ.เมืองพังงา
ณ พื้นที่จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ (ภาคใต้) ต.นบปริง อ.เมืองพังงา สนง.ทสจ.076-481033 ต่อ 601 ชุดสุภาพ
17 ส.ค. 65
13:30 - 00:00
(ผวจ.มอบ) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.กกท.จ.พง.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.กกท.จ.พง. ผอ.สุเมธ (กกท.) 087-2883900 ชุดสุภาพ
17 ส.ค. 65
14:30 - 00:00
(ผวจ.มอบ) ตรวจโรงแรม ณัฐกาญจน์ รีสอร์ท
-
ณ ตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
ณ ตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ทปค.พง./ป.สุนีย์ ชุดสุภาพ
17 ส.ค. 65
14:30 - 00:00
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พช./076 481 459 ชุดสุภาพ
 นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
17 ส.ค. 65
10:00 - 00:00
ประชุมติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัดพังงา สุภาพ

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |