วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ส.ค. 65
13:00
เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จทรงเปิดงาน "วันสตรีไทย" ประจำปี 2565
-
ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กทม. สนจ.พง.
1 ส.ค. 65
09:30
ร่วมประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ มท. สนจ.พง.
1 ส.ค. 65
08:30
ร่วมพิธีรับมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี
-
วัดราชบพิธสถิต มหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร สนจ.พง.
2 ส.ค. 65
08:00
ราชการ กทม.
-
กทม. สนง.ผวจ.พง.
3 ส.ค. 65
09:00
หารือข้อราชการร่วมกับหน่วยงานพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมเหมืองแร่ ชั้น 2 ศลก.จ.พง. สนจ.พง.
3 ส.ค. 65
17:00
บันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-
สทท.ภูเก็ต ปชส.จ.พง.
4 ส.ค. 65
17:00
ประธานเปิดงาน SEAFOOD MARKET
-
หน้าห้องบิ๊กซี พณ.จ.พง.
4 ส.ค. 65
13:30
ประธานประชุม กรอ.
-
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศลก.จ.พง. สนจ.พง.
4 ส.ค. 65
15:00
ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติ
-
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศลก.จ.พง. สสจ.พง.
4 ส.ค. 65
13:00
ประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ
-
วัดประชุมโยธี พระพุทธศาสนา
4 ส.ค. 65
09:00
ประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธร
-
ห้องประชุม สนง.วธ.จ.พง. วธ.จ.พง.
4 ส.ค. 65
19:19
ประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แฉล้ม เวชบุตร ณ นคร
-
วัดประชุมโยธี สนง.ผวจ.พง.
5 ส.ค. 65
09:00
ร่วมพิธี "วันรพี"
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาล จ.พง. ศาล จ.พง.
5 ส.ค. 65
13:00
ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
-
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศลก.จ.พง. สนจ.พง.
6 ส.ค. 65
08:00
ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
-
จ.พังงา สนง.ผวจ.พง.
7 ส.ค. 65
08:00
ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
-
จ.พังงา สนง.ผวจ.พง.
8 ส.ค. 65
13:30
ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน
-
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศลก.จ.พง. ปภ.076460607
8 ส.ค. 65
10:00
ประธานประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามภารกิจสำคัญ
-
ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศลก.จ.พง. สนจ.พง.
8 ส.ค. 65
08:00
ประธานประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (ศจพ.พง.)
-
ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศลก.จ.พง. พช.จ.พง.
9 ส.ค. 65
09:00
ประธานกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-
สถานีอนามัยบางม่วง อ.ตะกั่วป่า สสจ.พง.089-7255187
9 ส.ค. 65
13:30
ประธานมอบบ้านให้แก่ผู้พิการทางร่างกาย รายนายอ๊อดชัย อ่อนสุวรรณ
-
55/2 ม.2 ต.เหมาะ อ.กะปง แม่บ้านมหาดไทย จ.พังงา
10 ส.ค. 65
10:00
ประธานพิธีโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
-
โรงเรียนโสตศึกษา อ.ทับปุด พมจ.พง.
11 ส.ค. 65
10:00
ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
-
ท่าเทียบเรือประมง ม.7 ต.บางวัน อ.คุระบุรี ประมง 0945432307
11 ส.ค. 65
13:30
ประธานมอบลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศลก.จ.พง. พช.จ.พง.
11 ส.ค. 65
15:00
ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
-
หน้าศูนย์ราชการ จ.พง. ศอ.จอส.พระราชทาน
12 ส.ค. 65
07:30
ประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ
-
โถง ศลก.จ.พง. สนจ.พง.
12 ส.ค. 65
09:09
ประธานพิธีทางศาสนามหามงคล
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จ.พังงา สนจ.พง.
12 ส.ค. 65
09:30
ร่วมบันทึกภาพ "ร้อยดวงใจรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติฯ"
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จ.พังงา พช.จ.พง.
12 ส.ค. 65
19:19
ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จ.พังงา สนจ.พง.
13 ส.ค. 65
17:00
กล่าวรายงานการเปิดการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติ
-
เรือ ต.813 สสจ.พง.
14 ส.ค. 65
08:00
ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
-
จ.พังงา สนง.ผวจ.พง.
15 ส.ค. 65
14:00
มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับ นายร่วง สิงคะนันท์ ผู้ได้รับการเพิ่มชื่อตามโครงการ "130 ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหนเราใส่ใจดูแล"
-
บ้านเลขที่ 28 ม.4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง พง. ปค.จ.พง.0993818747
15 ส.ค. 65
08:00
ประธานประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (ศจพ.พง.)
-
ห้องประชุมเหมืองแร่ ชั้น 2 ศลก.จ.พง. พช.จ.พง.
16 ส.ค. 65
09:00
ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (กชภจ.พง.)
-
ห้องประชุมปกครอง ชั้น 2 ศลก.จ.พง.(ห้อง ปจ.เดิม) ปภ.จ.พง.095-8946265
16 ส.ค. 65
14:00
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม สนง.อัยการ ยุติธรรม
16 ส.ค. 65
15:00
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
-
ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.อัยการ จ.พง. ยุติธรรม
16 ส.ค. 65
10:00
ประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
-
ห้องประชุม สนง.ขนส่ง จ.พง. ขนส่ง
16 ส.ค. 65
13:00
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
-
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศลก.จ.พง. ทสจ
17 ส.ค. 65
10:00
ประธานเปิดงานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา
-
สวนพฤกษศาสตร์ ต.นบปริง อ.เมือง พง. ทสจ.พง.076-481033
17 ส.ค. 65
13:00
ประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
-
ห้องประชุมเหมืองแร่ ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา พช.จ.พง./089-7243542
17 ส.ค. 65
14:30
ประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ
-
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา พช.จ.พง./089-7243542
18 ส.ค. 65
09:00
ประธานพิธีประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
-
ห้องประชุม ว.การอาชีพตะกั่วป่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ
18 ส.ค. 65
13:00
ร่วมติดตามดูงานและประชุม คกก.กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
จ.กระบี่ สนจ.พง.
19 ส.ค. 65
15:00
ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล (รมว.มท.ประธานประชุม)
-
ระบบ VCS สนจ.พง.089-2034245
19 ส.ค. 65
09:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศลก.จ.กบ. สนจ.พง.
20 ส.ค. 65
08:00
ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
-
จ.พังงา สนง.ผวจ.พง.
21 ส.ค. 65
08:00
ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
-
จ.พังงา สนง.ผวจ.พง.
22 ส.ค. 65
13:30
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน SME
-
ห้องประชุมปาริฉัตร สนง.อุตสาหกรรม จ.พง. อุตสาหกรรม
22 ส.ค. 65
08:00
ประธานประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (ศจพ.พง.)
-
ห้องประชุมเหมืองแร่ ชั้น 2 ศลก.จ.พง. พช.จ.พง.
23 ส.ค. 65
11:00
ประธานประชุม ก.อบต.
-
ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พังงา สถจ.พง.0896540375
23 ส.ค. 65
15:00
ประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.)
-
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา พช.จ.พง./089-7243542
23 ส.ค. 65
09:00
ประธานประชุม ก.จ.จ.
-
ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พังงา สถจ.พง.0896540375
23 ส.ค. 65
10:00
ประธานประชุม ก.ท.จ.
-
ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พังงา สถจ.พง.0896540375
24 ส.ค. 65
08:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จ.พังงา สนง.ผวจ.พง.
25 ส.ค. 65
08:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จ.พังงา สนง.ผวจ.พง.
26 ส.ค. 65
08:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จ.พังงา สนง.ผวจ.พง.
27 ส.ค. 65
08:00
ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
-
จ.พังงา สนง.ผวจ.พง.
28 ส.ค. 65
08:00
ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
-
จ.พังงา สนง.ผวจ.พง.
29 ส.ค. 65
08:00
ประธานประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (ศจพ.พง.)
-
ห้องประชุมเหมืองแร่ ชั้น 2 ศลก.จ.พง. พช.จ.พง.
30 ส.ค. 65
08:30
ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา ปค.จ.พง.0993818747
30 ส.ค. 65
10:30
ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
-
ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา ตร.ภ.จ.พง.099-4070887
30 ส.ค. 65
13:00
ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.พง.089-2034245
31 ส.ค. 65
08:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จ.พังงา สนง.ผวจ.พง.
 นายบุญเติม เรณุมาศ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
2 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
3 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
4 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
5 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
8 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
9 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
10 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
11 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
12 ส.ค. 65
07:00
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
12 ส.ค. 65
08:20
ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
12 ส.ค. 65
17:00
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
15 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง.รองผวจ. (ม)
16 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
17 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
18 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
19 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา สนง. รองผวจ. (ม)
 นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ส.ค. 65
08:00
ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ) สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
1 ส.ค. 65
10:00
ต้อนรับคณะ Aston Martin Owner Club Thailand.
-
ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.เลขานุการ ผวจ.พง.
2 ส.ค. 65
14:00
ประชุมหารือการจัดซื้อจัดจ้างฯ
-
ณ ห้องปฎิบัติราชการ รอง ผวจ.(ศ) สนง.คลังจังหวัดพังงา 09 2243 4106
2 ส.ค. 65
13:00
ประชุมหารือกรณีปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโครงการหนองมูลตะกั่ว
-
ณ ห้องปฎิบัติราชการ รอง ผวจ.(ศ) สนง.ปภ.พง
2 ส.ค. 65
09:00
ประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม กรณี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดพังงา (ผ
-
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ. (ยุทธศาสตร์) /076-481422
3 ส.ค. 65
14:00
ประธานการประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนถนนสายหลักฯ (โค้งช่องคับ) (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุม อบต.ท่าอยู่ สนจ. (ยุทธศาสตร์) /076-481422
3 ส.ค. 65
17:10
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง
-
ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
3 ส.ค. 65
08:00
ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ มิติด้านที่อยู่อาศัย (อ.ตะกั่วทุ่ง)
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ) สนง.พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
3 ส.ค. 65
10:00
ประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
-
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
4 ส.ค. 65
10:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดพังงา (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ) สนง.สรรพากรภาค 11
4 ส.ค. 65
13:00
ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทสน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
4 ส.ค. 65
13:30
ร่วมประชุม กรอ.จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ. (ยุทธศาสตร์) /076-481422
4 ส.ค. 65
15:00
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิ่งมาราธอนนานาชาติ Phang-nga International Marathon 2022
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สสจ.พง/กทจ.พง
5 ส.ค. 65
15:00
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีเปิดงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ผ่านระบบ Video Conference (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ) สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
5 ส.ค. 65
13:00
ประธานการประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จ.พังงา (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา
5 ส.ค. 65
10:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ) สนจ. (ยุทธศาสตร์) /076-481422
5 ส.ค. 65
08:30
ร่วมพบปะกับคณะของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ กรณีเข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ฯ (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ) สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
8 ส.ค. 65
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
8 ส.ค. 65
16:00
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน “วิ่งมาราธอน”
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ) สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
8 ส.ค. 65
08:00
ประชุมหน่วยงานเจ้าภาพหลักการบูรณาการช่วยเหลือ รายมิติ การขจัดความยากจนและพัฒนาตนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
-
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
9 ส.ค. 65
16:00
ประชุมหารือ “โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่”
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ) โครงการชลประทานพังงา
9 ส.ค. 65
13:00
ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลัง จังหวัดพังงา สนง.คลังจังหวัดพังงา
9 ส.ค. 65
10:00
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับและดูแลผู้ร่วมงาน (VIP) การจัดการแข่งขัง “วิ่งมาราธอน” (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
9 ส.ค. 65
00:00
ให้การต้อนรับพลตรี ภัทราวุฒิ ชุนหะวัณ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.1 และคณะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ (ศปป.4) (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องรับรองเจ้าเมือง ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพังงา กอ.รมน.จ.พังงา
9 ส.ค. 65
09:15
ให้การต้อนรับนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องรับรองเจ้าเมือง ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
10 ส.ค. 65
09:30
ร่วมประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผ่านระบบ Conference (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
10 ส.ค. 65
13:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
10 ส.ค. 65
15:00
ประธานการประชุมกำหนดขอบเขตของพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.พง.
10 ส.ค. 65
17:00
ประธานการประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทาง บนถนนสายหลักฯ (โค้งช่องคับ) (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุม อบต.ท่าอยู่ สนจ. (ยุทธศาสตร์) /076-481422
11 ส.ค. 65
09:00
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านระบบ Conference. (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องปฎิบัติราชการ รอง ผวจ.(ศ) สนจ.พง.0892034245
11 ส.ค. 65
15:00
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-
ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปค.พง. (ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน)
12 ส.ค. 65
19:19
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
-
ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
12 ส.ค. 65
09:09
พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
-
ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
12 ส.ค. 65
07:30
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
-
ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
13 ส.ค. 65
17:00
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน Phangnga International Marathon
-
อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 สสจ.พง/กทจ.พง
14 ส.ค. 65
16:00
ประธานการประชุมการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
-
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 1 สนง.คลังจังหวัดพังงา
15 ส.ค. 65
16:00
ร่วมมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับ นายร่วง สิงคะนันท์ ผู้ได้รับการเพิ่มชื่อตามโครงการ "130 ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหนเราใส่ใจดูแล"
-
ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา
15 ส.ค. 65
17:30
ลงพื้นที่และประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนถนนสายหลักฯ (โค้งช่องคับ) (ผวจ.มอบ)
-
ณ ที่ตั้งโครงการฯ และ ห้องประชุม อบต.ท่าอยู่ สนจ. (ยุทธศาสตร์) /076-481422
15 ส.ค. 65
08:00
ประธานในพิธีเปิด โครงการทบทวนความรู้และเพิ่ม ความชำนาญงาน การปฏิบัติงานพิธีฯ (ผวจ.มอบ)
-
โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ทเขาหลัก ต.ลำแก่น สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา
15 ส.ค. 65
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ผ่านระบบ ZOOM (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ) สนง.ทสจ.พง.
15 ส.ค. 65
13:30
ประธานการประชุมเวทีประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (2566 - 2570) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
16 ส.ค. 65
17:30
ประชุมหารือ การย้ายเสาไฟฟ้าลงดินบริเวณหน้าศูนย์ราชการฯ
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ) สนจ.พง.
16 ส.ค. 65
16:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น ประจำปี 2566 (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
16 ส.ค. 65
09:30
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับองคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ. (ยุทธศาสตร์) /076-481422
16 ส.ค. 65
13:30
ประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผ่านระบบ WebEx Meeting
-
ณ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
16 ส.ค. 65
15:30
ประธานในงานแถลงข่าว และลงนามบันทึกข้อตกลง MOU งานเกษตรแฟร์ จังหวัดพังงา (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อบจ.พังงา
17 ส.ค. 65
13:30
ร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมงานการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project (ผวจ.มอบ)
-
ณ โรงแรมเกรซแลนด์ เขาหลัก บีชรีสอร์ต ต.บางม่วง วิทยาลัยเทคนิคพังงา
 นายพจน์ หรูวรนันท์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
1 ส.ค. 65
11:00
ร่วมตรวจสอบที่ตั้งโครงการ เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา (ดัดแปลงเป็นส่วนขยาย) ของบริษัท เลกาซี่ เวนเจอร์ส จำกัด (ผวจ.มอบ)
-
ณ โรงแรมเจดับบลิวแมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา หมู่ที่ 3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.ทสจ.076-481033
1 ส.ค. 65
13:00
ประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2565 (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.ทสจ.076-481033
1 ส.ค. 65
09:00
ประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประเภทสำรอง จ.พังงา
-
ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 (ตะกั่วป่า) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ป.หนุ่ม/0639034946
2 ส.ค. 65
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
จังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
3 ส.ค. 65
17:10
การบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-
ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด/076481456
3 ส.ค. 65
11:00
ประธานปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประเภทสำรอง จ.พังงา
-
ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 (ตะกั่วป่า) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ป.หนุ่ม/0639034946
4 ส.ค. 65
10:30
(ผวจ.มอบ) ประธานพิธีมอบหนังสือรับรองข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินและกล่าวให้โอวาท
-
ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย หมู่ที่ 3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา 076-414517
4 ส.ค. 65
13:00
ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทสน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) /076-481424
4 ส.ค. 65
15:00
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิ่งมาราธอนนานาชาติ Phang-nga International Marathon 2022
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สสจ.พง/กทจ.พง
5 ส.ค. 65
12:15
เข้าร่วมประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา /076 481 743
5 ส.ค. 65
08:00
(ผวจ.มอบ) ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
-
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/076481456
5 ส.ค. 65
09:00
(ผวจ.มอบ) ตรวจสถานที่ตั้งโรงแรมและประชุมคณะกรรมการฯ กรณีขอรับและขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
-
ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า 4 แห่ง ทปค.จ.พง./ป.สุนีย์
6 ส.ค. 65
09:00
ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (ผวจ.มอบ)
-
ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน รร.ดีบุกพังงา/076 412 065
8 ส.ค. 65
09:00
ประชุมพิจารณาตรวจสอบกลั่นกลองผลงานของพนักงานส่วนตำบล
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา โท.ร 076-481-433 ต่อ 201
8 ส.ค. 65
10:00
ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามภารกิจสำคัญ
-
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.จังหวัดพังงา (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) โทร. 076-481437
8 ส.ค. 65
08:00
ประชุมหน่วยงานเจ้าภาพหลักการบูรณาการช่วยเหลือรายมิติการขจัดความยากจนและพัฒนาตนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 สนง.พัฒนาชุมชน โทร. 076-481459
9 ส.ค. 65
10:00
ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผวจ.มอบ)
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.พังงา/076412142
10 ส.ค. 65
10:00
ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด
-
ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.พมจ. โทร. 076-412179 ต่อ 13
11 ส.ค. 65
14:30
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
-
ณ บริเวณเวทีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา
12 ส.ค. 65
07:30
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จ.พังงา สนง.จง 076481424
12 ส.ค. 65
09:09
เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จ.พังงา สนง.จง 076481424
12 ส.ค. 65
18:00
เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่น
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จ.พังงา สนง.จง 076481424
12 ส.ค. 65
19:19
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จ.พังงา สนง.จง 076481424
13 ส.ค. 65
17:00
เข้าร่วมงานการจัดการแข่งขันมหกรรมวิ่งมาราธอนนานาชาติ Phangnga International Marathon 2022
-
ณ เรือ ต. 813 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สสจ.พง
15 ส.ค. 65
16:00
มอบบัตรบัตรปปช. ให้ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน รายนายร่วง สิงคะนันท์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา
-
ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง ทปค.อ.เมืองพังงา/ป.ปุ๊ก
15 ส.ค. 65
10:00
ตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน
-
ณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สำนักงานที่ดินจังหวัด/0970357519
15 ส.ค. 65
13:30
ตรวจสอบสาธารณูปโภค กรณีขอถอนสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค
-
ณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง สำนักงานที่ดินจ.พังงา
15 ส.ค. 65
16:00
พิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประเภทสำรอง
-
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา ทปค.พง/กลุ่มงานความมั่นคง
16 ส.ค. 65
15:00
ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อบจ.พังงา 076-481484
16 ส.ค. 65
14:00
ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.อัยการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ยุติธรรมจ.พังงา /076 481 820
16 ส.ค. 65
15:00
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา สนง.ยุติธรรมจ.พังงา /076 481 820
16 ส.ค. 65
13:30
เข้าร่วมการประชุมกำกับติดตามของคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 4/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้และกทม.)
-
ณ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง
16 ส.ค. 65
09:00
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (กชภจ.พง.)
-
ห้องประชุมปกครอง ชั้น 2 ศลก.จ.พง. (ห้อง ปจ.เดิม) ปภ.จ.พง.095-8946265
16 ส.ค. 65
10:00
ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมสนง.ขนส่งจังหวัดพังงา สนง.ขนส่งจ.พังงา /076 481 503
17 ส.ค. 65
14:30
(ผวจ.มอบ) ตรวจโรงแรม ณัฐกาญจน์ รีสอร์ท
-
ณ ตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ทปค.พง./ป.สุนีย์
17 ส.ค. 65
14:30
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พช./076 481 459
17 ส.ค. 65
08:30
(ผวจ.มอบ) การดำเนินกิจกรรมการจัดทำคำของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้า "มังคุคทิพย์พังงา"
-
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา /076 481 743
17 ส.ค. 65
09:00
ร่วมงานปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้เขตร้อนชื้นภาคใต้เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา
-
ณ พื้นที่จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ (ภาคใต้) ต.นบปริง อ.เมืองพังงา สนง.ทสจ.076-481033 ต่อ 601
17 ส.ค. 65
13:30
(ผวจ.มอบ) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.กกท.จ.พง. ผอ.สุเมธ (กกท.) 087-2883900
 นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
1 ส.ค. 65
13:00
ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน ระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting (Meeting ID : 942 4740 8267 Passcode : 041543)
-
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting (Meeting ID : 942 4740 8267 Passcode : 041543) สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
1 ส.ค. 65
10:00
ร่วมต้อนรับคณะ ทีม Aston Martin Owner Club Tnailand
-
ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการฯ 076 481424
2 ส.ค. 65
09:00
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมองคมนรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศลก.จ.พง. สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
3 ส.ค. 65
10:00
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
-
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.อำนวยการฯ 076 481424
4 ส.ค. 65
13:30
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2565
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ / 076-481-422
4 ส.ค. 65
13:00
ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Application Zoom Cloud Meetings ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา
-
ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา / 076-411328
5 ส.ค. 65
08:00
ประชุมติดตามความคืบหน้าการสร้าง Branding และ Character จังหวัดพังงา
-
ณ โรงแรมเลอ เอราวัณพังงา พาณิชย์จังหวัดพังงา
5 ส.ค. 65
09:30
การชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ครั้งที่ 30
-
ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
8 ส.ค. 65
08:00
ประชุมหน่วยงานเจ้าภาพหลักการบูรณาการช่วยเหลือรายมิติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พช. 0 7648 1459
8 ส.ค. 65
10:00
ดารประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามภารกิจสำคัญ
-
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.บุคคล 061 256 5633
9 ส.ค. 65
13:00
ประชุมหารือแนวทางในการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา สำนักงานคลังจังหวัดพังงา
10 ส.ค. 65
15:00
ประชุมกำหนดขอบเขตของพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ (Zoom Meeting)
-
ผ่านระบบ (Zoom Meeting) สนจ.บุคคล 061 256 5633
11 ส.ค. 65
13:00
ร่วมการมอบแบบลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พช. 0 7648 1459
11 ส.ค. 65
08:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ฯ
-
ผ่านระบบการประชุมทางไกลฯ สนจ.อำนวยการฯ
12 ส.ค. 65
17:00
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
12 ส.ค. 65
07:00
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
-
หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
12 ส.ค. 65
08:20
ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
-
- หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อำนวยการ) / 0 7648 1424
15 ส.ค. 65
13:30
ประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา พ.ศ. 2566 - 2570
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 076-413181
16 ส.ค. 65
09:30
ประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับองคมนตรีในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
16 ส.ค. 65
13:00
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2565
-
ณ ห้องประชุมภูผา ขั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ทสจ.พง.076-481033
17 ส.ค. 65
10:00
ประชุมติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัดพังงา
18 ส.ค. 65
13:00
เข้าร่วมการติดตามดูงานเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดกระบี่
-
ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่ สนจ.ยุทธศาสตร์ 08 7398 1153
18 ส.ค. 65
09:30
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting (ID : 651 1402 9666 Passcode : 082565
-
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting (ID : 651 1402 9666 Passcode : 082565 สนจ.ยุทธศาสตร์ / 076-481-422
19 ส.ค. 65
15:00
ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ้่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
-
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ / 076-481-422
19 ส.ค. 65
09:30
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
-
ณ ห้องประชุมพนมเบญา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ สนจ.ยุทธศาสตร์ 08 7398 1153