นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สคร.และการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จ.สงขลา