นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส.กู้ภัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ที่ว่าการ อ.เมือง พง.
2 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs จังหวัดพังงาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมือง พง.
3 10:00 - 00:00 ประธานประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา
4 17:00 - 00:00 บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : สทท.ภูเก็ต