นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ราชการ กทม.
รายละเอียด : -
สถานที่ : กทม.