นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่คณะกรรมาธิการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารรัฐสภา กทม.