นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ลงพื้นที่ เยี่ยม/ให้กำลังใจ กรณีร้องเรียนเรื่อง ที่พักอาศัย ณ บ้านสามช่องใต้
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านของผู้ขอความช่วยเหลือ