นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ท่าเทียบเรือท่าข้าม ม.4 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด
3 13:30 - 00:00 ประธานประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.ทสจ.พง.
4 15:00 - 00:00 ประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ถนนทางหลวง หน้าศูนย์ราชการ จ.พง.