นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:39 - 00:00 ประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี อ.เมืองพังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมพิธีและรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา
3 10:00 - 00:00 ประธานประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 เยี่ยมนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านเลขที่ 21 ม.7 ต.บางเตย อ.เมือง พง. และบ้านเลขที่ 65/17 ม.1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง