นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 10:19 - 00:00 ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระนอน
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี อ.เมืองพังงา
2 14:00 - 00:00 ร่วมงานและกล่าวต้อนรับการเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมลาฟลอร่า เขาหลัก