นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ต้อนรับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนการบริหารกิจการเหล่ากาชาด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา