นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา
3 13:00 - 00:00 ประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา