นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี อ.เมืองพังงา