นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานประชุม ก.จ.จ.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานประชุม ก.ท.จ.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานประชุม ก.อบต.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พังงา