นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รายละเอียด : -
สถานที่ : พระราชานุสาวรีย์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง พง.
2 10:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง พง.
3 13:30 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมสวัสดิการฯ (สนง.ศธ.จ.พง.)
4 14:30 - 00:00 ประธานประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการแผนงานงบประมาณ พ.ศ.2566 และงบเศรษฐกิจฐานราก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พังงา