นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : จังหวัดพังงา