นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ประจำปี 2565
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี อ.เมืองพังงา
2 08:45 - 00:00 ประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี อ.เมืองพังงา
3 19:00 - 00:00 ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสมโภชเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และพิธีเวียนเทียน
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี อ.เมืองพังงา