นายพจน์ หรูวรนันท์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา (หลังเก่า)