นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ลงทะเบียนและรายงานตัวการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน,เข็มเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี